Pieteikties

Platforma enerģijas patēriņa datu uzskaitei un analīzei

Viegli pielāgojams instruments energopārvaldības sistēmas uzturēšanai pašvaldībās un uzņēmumos

Kāpēc Enerģijas monitoringa platforma?

Izmēģināt

Viegli lietojama un
pārskatāma

Platforma ir izveidota tā, lai jebkurš lietotājs bez lielām grūtībām var datus gan ievadīt, gan apskatīt, gan analizēt

Visu datu apkopojums vienā atskaitē

Datu apkopojums Vadības pārskatā atbilstoši ISO 50001 energopārvaldības standarta prasībām

Visi dati saglabāti
vienkopus

Visi ar enerģiju saistītie dati par katru objektu ir apkopoti Platformā. Tie nav vairs jāmeklē grāmatvedībā vai citur. Nav arī satraukumu, ka no Platformas kādi no vēsturiskajiem ievadītajiem datiem varētu pazust. Katra objekta “vēsture” var tikt izeksportēta atsevišķā failā

Atbilst ISO 50001
standarta prasībām

Platforma ir veidota, lai palīdzētu orgnizācijām ieviest un uzturēt (sertificētu) energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 500001 standarta prasībām

Kāpēc Enerģijas monitoringa platforma?

Izmēģināt

Kam platforma
paredzēta

Platforma ir standartizēta un piemērota plašam lietotāju lokam neatkarīgi no enerģijas patērētāju skaita
Pašvaldībām un valsts institūcijām
Nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem un uzņēmumiem
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
Ielu apgaismojuma apsaimniekošanas uzņēmumiem

Platformā pieejamie moduļi

Platforma tiek nepārtraukti papildināta, un šobrīd tajā ir pieejami pieci moduļi.

Ēku modulis

Ēkas ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem. Vidēji 70% no kopējā ēkas patēriņa nepieciešami ēkas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 30% veido elektroenerģijas patēriņš telpu apgaismojumam un elektroierīču darbināšanai. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, cik daudz enerģijas tiek tērēts stundā, dienā un mēnesī, lai var tālāk rīkoties un to samazināt.
Lasīt vairāk

Ielu apgaismojuma modulis

Ielu apgaismojums ir viens no tiem sektoriem, kura enerģijas patēriņam ir viegli izsekot un kurā var ieviest virkni energoefektivitātes pasākumu ar īsu atmaksāšanās laiku. Ņemot vērā datu pieejamību, ir svarīgi sekot līdzi patēriņam un it īpaši dažādu energoefektivitātes indikatoru izmaiņām.
Lasīt vairāk

Vadības pārskata modulis

Ik gadu pašvaldībām un uzņēmumiem būtu jāziņo par sasniegtajiem rezultātiem, bet bieži tam neatliek laiks vai nav skaidrs, kā to labāk izdarīt. Vadības pārskata modulis, kas izstrādāts atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām, ļaus viegli sagatavot ikgadējo pārskatu, kas ļaus izprast, kādi rezultāti ir sasniegti un kādus mērķus izvirzīt nākamajam gadam.
Lasīt vairāk

Sabiedriskā transporta modulis

Sabiedriskais transports iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs ikdienas elements. Lai gan iedzīvotājus neinteresē tā degvielas patēriņi, tie veido lielāko daļu no sabiedriskā transporta izmaksām. Degvielas patēriņa uzskaite atkarībā no pārvadātajiem pasažieriem un izmantotajiem transportlīdzekļu veidiem, un maršrutiem ir īpaši svarīga ne tikai no izmaksu viedokļa, bet arī no iespējām efektīvāk plānot maršrutus.
Lasīt vairāk

Autoparka modulis

Autoparkam, kas veidots no vieglajiem un citiem organizācijas transportlīdzekļiem, bieži netiek pievērsta uzmanība, jo dati par degvielas patēriņu un nobraukumu paliek grāmatvedības kabinetos. Ierasti degvielas patēriņi ir pieņemti lielumi, un pati organizācija nemaz nezin, cik faktiski tā patērē un vai, ieviešot uzvedības maiņas pasākumus, varētu samazināt izmaksas šajā sektorā.
Lasīt vairāk
Visi moduļi

Platformā pieejamie moduļi

Platforma tiek nepārtraukti papildināta, un šobrīd tajā ir pieejami pieci moduļi.

Ēku modulis

Ēkas ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem. Vidēji 70% no kopējā ēkas patēriņa nepieciešami ēkas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 30% veido elektroenerģijas patēriņš telpu apgaismojumam un elektroierīču darbināšanai. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, cik daudz enerģijas tiek tērēts stundā, dienā un mēnesī, lai var tālāk rīkoties un to samazināt.
Lasīt vairāk

Ielu apgaismojuma modulis

Ielu apgaismojums ir viens no tiem sektoriem, kura enerģijas patēriņam ir viegli izsekot un kurā var ieviest virkni energoefektivitātes pasākumu ar īsu atmaksāšanās laiku. Ņemot vērā datu pieejamību, ir svarīgi sekot līdzi patēriņam un it īpaši dažādu energoefektivitātes indikatoru izmaiņām.
Lasīt vairāk

Vadības pārskata modulis

Ik gadu pašvaldībām un uzņēmumiem būtu jāziņo par sasniegtajiem rezultātiem, bet bieži tam neatliek laiks vai nav skaidrs, kā to labāk izdarīt. Vadības pārskata modulis, kas izstrādāts atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām, ļaus viegli sagatavot ikgadējo pārskatu, kas ļaus izprast, kādi rezultāti ir sasniegti un kādus mērķus izvirzīt nākamajam gadam.
Lasīt vairāk

Sabiedriskā transporta modulis

Sabiedriskais transports iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs ikdienas elements. Lai gan iedzīvotājus neinteresē tā degvielas patēriņi, tie veido lielāko daļu no sabiedriskā transporta izmaksām. Degvielas patēriņa uzskaite atkarībā no pārvadātajiem pasažieriem un izmantotajiem transportlīdzekļu veidiem, un maršrutiem ir īpaši svarīga ne tikai no izmaksu viedokļa, bet arī no iespējām efektīvāk plānot maršrutus.
Lasīt vairāk

Autoparka modulis

Autoparkam, kas veidots no vieglajiem un citiem organizācijas transportlīdzekļiem, bieži netiek pievērsta uzmanība, jo dati par degvielas patēriņu un nobraukumu paliek grāmatvedības kabinetos. Ierasti degvielas patēriņi ir pieņemti lielumi, un pati organizācija nemaz nezin, cik faktiski tā patērē un vai, ieviešot uzvedības maiņas pasākumus, varētu samazināt izmaksas šajā sektorā.
Lasīt vairāk
Visi moduļi

Kā mēs nonācām līdz Enerģijas monitoringa platformai

Stāsts par to, kā radās Enerģijas monitoringa platforma, ir pavisam vienkāršs. 2015.gadā mēs (Ekodoma) ar vairākām pašvaldībām darbojāmies projektā 50000&1 SECAPs, kura ietvaros bijām apņēmušies palīdzēt pašvaldībām izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001 standartam.
Lasīt visu

Jaunumi

Enerģijas monitoringa platforma papildināta ar jaunu moduli

Esam priecīgi ziņot, ka papildus jau esošajiem četriem moduļiem, platformā esam pievienojuši vēl vienu: Vadības pārskats.
Lasīt visu

Enerģijas monitoringa platformu lieto arī ungāru pašvaldības

Energopārvaldība ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā, tai skaitā Ungārijā. Uzsākot sadarbību ar ungāru pašvaldībām COMPETE4SECAP projekta laikā, tā turpinās arī pēc projekta veiksmīgas noslēgšanās.
Lasīt visu
apartmentlockinboxpower-switchbriefcasebusalarmclockthumbs-uplayers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram