Jautājums par pašvaldību spēju pielāgoties klimata pārmaiņām šobrīd kļūst arvien aktuālāks. Tas visbiežāk ir saistīts ar plūdiem, bet ir arī citi izaicinājumi, piemēram, ilgstošs sausums, kaitēkļi u.c. Tā rezultātā jautājumi, kas skar pašvaldības infrastruktūras spēju pielāgoties klimata pārmaiņu radītājām sekām, arvien biežāk nokļūst pašvaldību dienaskārtībās.

Lai pašvaldībām palīdzētu risināt jautājumus, kas skar arī klimata pielāgošanos, projekta OwnYourSECAP (vairāk par projektu šeit: www.ownyoursecap.eu ) ietvaros esam papildinājuši Enerģijas monitoringa platformu ar jaunu moduli – pielāgošanās klimata pārmaiņām monitorings (turpmāk – klimata modulis)

Šis modulis ir ērts un viegli pārskatāms rīks, kurā jebkura pašvaldība var uzsākt veidot datu uzskaiti ne tikai par pielāgošanās pasākumiem, sekot līdzi to efektivitātei, bet arī saprast, kuri sektori ir prioritāri – kuras ir pašvaldības neaizsargātās vietas, piemēram, krastu zonas erozija vai ekonomiskie zaudējumi lauksaimniecībā ilgstoša sausuma un karstuma dēļ utt.

Klimata modulī  tiek uzraudzīti sektori, riski, indikatori un pasākumi. Katru sektoru skar kāds no riskiem un bieži vieni un tie paši riski var ietekmēt vairākus sektorus. Ievainojamības indikatori, savukārt, tiek atlasīti ar mērķi izmērīt, vai pašvaldības ieviestie pasākumi palielina pašvaldības klimatnoturību. Indikatorus izmanto, lai uzraudzītu un kvantificētu riska ietekmi uz sektoru. Pasākumu jēga ir mazināt ievainojamību pret riskiem un novērst un mazināt risku radītās sekas, ko atspoguļo indikatoru vērtības.

Esam sagatavojuši īsu instrukciju, kā izstrādāt Jūsu pirmo pielāgošanās klimata pārmaiņa monitoringa pārskatu Jūsu pašvaldībai! Tā pieejama šeit: https://plano.lv/jaunumi/jauns-riks-pasvaldibam-kas-atvieglos-pielagosanas-klimata-parmainam-monitoringu/

Būsim priecīgi, ja padalīsieties ar mums arī ar savu pieredzi, rakstot uz platforma@ekodoma.lv.

2022.gada 18.oktobrī Ministru kabinetā ir apstiprināti MK noteikumi Nr.660 par turpmāko kārtību, kā uzņēmumiem, valsts iestādēm, pašvaldībām un citām publiskām personām būs jāveic energoefektivitātes monitorings. Jaunie noteikumi ir pieņemti, ņemot vērā nesenos grozījumus Energoefektivitātes likumā.

Jaunie noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada 22.oktobri un ir pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/336592-energoefektivitates-monitoringa-noteikumi. Tie aizstāj 2016.gada MK noteikumus Nr.668.

2022.gada 1.septembrī Ekodoma sadarbībā ar partneriem no vēl 10 citām Eiropas Savienības valstīm uzsāka dalību jaunā projektā OwnYourSECAP, kura ietvaros tiks iesaistītas kopā 8 pašvaldības no katras valsts. Projekta mērķis ir sniegt pašvaldībām tehnisko atbalstu enerģētikas un klimata rīcības plānos iekļauto pasākumu sistemātiskā ieviešanā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Ekodoma nākamo trīs gadu laikā strādās ar izvēlētajām pašvaldībām un to energopārvaldniekiem un enerģētikas darba grupām pie tā, kā šajās pašvaldībās izvēlēties enerģētikas un/vai klimata pasākumus, kā tos plānot un kā tos praktiski ieviest. Tie ir pasākumi, kas saistīti gan ar energopārvaldības ieviešanu, gan ar mājokļiem, gan transportu, gan pielāgošanos klimata pārmaiņām un citi. Papildus Ekodoma organizēs virkni apmācību, lai stiprinātu energopārvaldnieku un vides speciālistu iemaņas, zināšanas un kompetences, kā arī īstenos citas aktivitātes.

Informācija par projektu un apmācībām, kā arī noderīgie materiāli būs pieejami šajā mājas lapā. Tiklīdz tie būs sagatavoti, informēsim. Sekojiet līdzi jaunumiem!

Energopārvaldība ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā, tai skaitā Ungārijā. Uzsākot sadarbību ar ungāru pašvaldībām COMPETE4SECAP projekta laikā, tā turpinās arī pēc projekta veiksmīgas noslēgšanās. Sadarbībā ar ungāru biedrību GreenDependent, platformu šobrīd izmanto trīs pašvaldības: Budapeštas XIV rajona Zugló pašvaldība, Budapeštas XVIII rajona pašvaldība un Budaors pašvaldība. Galvenais uzsvars šajās pašvaldībās tiek likts uz enerģijas patēriņa monitoringu pašvaldības ēkās.

Esam priecīgi ziņot, ka papildus jau esošajiem četriem moduļiem, platformā esam pievienojuši vēl vienu: Vadības pārskats. Jaunais modulis lietotājiem ļaus izveidot ikgadējās Vadības pārskata atskaites atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. Balstoties uz jau platformā ievadītajiem enerģijas patēriņa datiem, sistēma izveidos atskaiti automātiski, kurā būs apkopoti gan vēsturiskie dati, kas salīdzināti ar pārskata gadu un panākto ietaupījumu, gan lielākie patērētāji, gan izmaksas, gan arī katra objekta īpatnējie patēriņi un cita noderīga informācija.

Vadības pārskata izstrāde ir obligāta tiem, kas energopārvaldības sistēmu ir sertificējuši atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām savā uzņēmumā vai pašvaldībā. Tomēr Vadības pārskats arī jebkuram citam lietotājam un organizācijai sniegs tik ļoti nepieciešamo ieskatu par esošo situāciju. Piemēram, kā gada laikā ir mainījies patēriņš, vai ir panākts ietaupījums vai pretēji – pārtēriņš, un kā ir izdevies izpildīt uzdevumus un sasniegt izvirzītos mērķus.

Vadības pārskatā lietotājs var izvēlēties iekļaut datus arī tikai par vienu no moduļiem (piemēram, ēkām) vai arī par visiem moduļiem vienkopus.

Vadības pārskata izstrāde platformā ieekonomēs ne tikai Jūsu laiku, bet arī sniegs pilnvērtīgu pārskatu par esošo situāciju Jūsu organizācijā vizuāli pievilcīgā veidā.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram