News

Enerģijas monitoringa platforma papildināta ar vēl vienu jaunu moduli

Jautājums par pašvaldību spēju pielāgoties klimata pārmaiņām šobrīd kļūst arvien aktuālāks. Tas visbiežāk ir saistīts ar plūdiem, bet ir arī citi izaicinājumi, piemēram, ilgstošs sausums, kaitēkļi u.c. Tā rezultātā jautājumi, kas skar pašvaldības infrastruktūras spēju pielāgoties klimata pārmaiņu radītājām sekām, arvien biežāk nokļūst pašvaldību dienaskārtībās. Lai pašvaldībām palīdzētu risināt jautājumus, kas skar arī klimata pielāgošanos, […]

Lasīt vairāk
Iznākuši jauni Energoefektivitātes monitoringa noteikumi

2022.gada 18.oktobrī Ministru kabinetā ir apstiprināti MK noteikumi Nr.660 par turpmāko kārtību, kā uzņēmumiem, valsts iestādēm, pašvaldībām un citām publiskām personām būs jāveic energoefektivitātes monitorings. Jaunie noteikumi ir pieņemti, ņemot vērā nesenos grozījumus Energoefektivitātes likumā. Jaunie noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada 22.oktobri un ir pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/336592-energoefektivitates-monitoringa-noteikumi. Tie aizstāj 2016.gada MK noteikumus Nr.668.

Lasīt vairāk
Turpināsim ar pašvaldībām sadarboties OwnYourSECAP projekta ietvaros

2022.gada 1.septembrī Ekodoma sadarbībā ar partneriem no vēl 10 citām Eiropas Savienības valstīm uzsāka dalību jaunā projektā OwnYourSECAP, kura ietvaros tiks iesaistītas kopā 8 pašvaldības no katras valsts. Projekta mērķis ir sniegt pašvaldībām tehnisko atbalstu enerģētikas un klimata rīcības plānos iekļauto pasākumu sistemātiskā ieviešanā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Ekodoma nākamo trīs gadu laikā […]

Lasīt vairāk
Energy monitoring platform is used by Hungarian municipalities

Energy management is a topical issue not only in Latvia, but also across Europe, including Hungary. Having started the cooperation with the Hungarian municipalities under COMPETE4SECAP project, we continued it also after the successful completion of the project.

Lasīt vairāk
One more module on our energy monitoring platform

We are glad to announce that in addition to the four existing modules, the platform now features one more: Management Review.

Lasīt vairāk

Contacts

SIA “Ekodoma”
Noliktavas street 3-3, Riga, LV-1010, Latvia
+371 6732 3212
platforma@ekodoma.lv
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram