Pieteikties

Autoparka modulis

Kāpēc tieši šāds modulis?

Autoparks, kas veidots no vieglajiem un citiem pašvaldības vai uzņēmuma transportlīdzekļiem, bieži tiek atstāts novārtā, jo dati un fakti par to paliek grāmatvedības kabinetos. Bieži degvielas patēriņi tiek pieņemti, un pašvaldība / uzņēmumi nemaz nezin, cik daudz degvielas tie patērē un vai, ieviešot uzvedības maiņas pasākumus vai nomainot autotransportu, varētu samazināt izmaksas par degvielu.  

Kā strādā šis modulis?

Ikmēneša dati modulī tiek ievadīti manuāli par katru transportlīdzekli. Pēc datu ievadīšanas lietotājs var apskatīt un izvērtēt, vai un kā ir mainījies attiecīgā transportlīdzekļa degvielas patēriņš un citi rādītāji, salīdzinot ar bāzes rādītājiem. Vienkopus apkopotie dati par pašvaldības / uzņēmumu autoparku sniedz pilnvērtīgu ieskatu par autoparka vecumu, patēriņiem un lietotāju paradumiem, kā arī iespējām pāriet uz videi draudzīgiem transportlīdzekļiem. 

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Visi dati vienkopus. Šobrīd dati par transportlīdzekļu skaitu, to patēriņu un izmaksām visbiežāk paliek grāmatvedības failos un netiek tālāk analizēti. Platformā ir iespēja izvērtēt ne tikai, cik daudz degvielas tiek iztērēts pašvaldības / uzņēmuma autoparkam, bet arī cik efektīvi autoparks tiek lietots. Papildus visi dati par transportlīdzekļiem būs atrodami vienkopus, jebkurā brīdī.  

Rīks pašvaldības transporta plānošanā. Bieži pašvaldības autoparks ir salīdzinoši liels, un pēc pašvaldību apvienošanās tas vietām ir pat dubultojies. Pašvaldības transportlīdzekļu sarakstā nereti ir atrodami vairāki transportlīdzekļi, kas izmantojami vienam mērķim, piemēram, kravas mašīnas, traktori u.c.  Platformā tādējādi kalpo arī kā palīginstruments transporta plānošanā un ļauj pieņemt uz faktiem balstītus lēmumus par to lietderīgāku izmantošanu. 

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram