Pieteikties

Sabiedriskā transporta modulis

Kāpēc tieši šāds modulis?

Sabiedriskais transports iedzīvotājiem ir svarīgs ikkatrai pašvaldībai. Degvielas patēriņa uzskaite atkarībā no pārvadātajiem pasažieriem un izmantotajiem transportlīdzekļu veidiem un maršrutiem ir īpaši svarīga ne tikai no izmaksu viedokļa, bet arī no efektīva maršrutu un autoparka plānošanas viedokļa. Sabiedriskā transporta modulis ļauj sekot līdzi jūsu pašvaldības transporta izdevumiem, kontrolēt to efektīvu izmantošanu un identificēt labākos energoefektivitātes pasākumus vai nelietderīgu degvielas pārtēriņu. 

Kā strādā šis modulis?

Ikmēneša dati par nobraukumu, degvielas patēriņu un pārvadāto pasažieru skaitu modulī tiek ievadīti manuāli par katru sabiedriskā transporta maršrutu. Pēc datu ievadīšanas lietotājs var apskatīt un izvērtēt, vai un kā ir mainījies degvielas patēriņš, pārvadāto pasažieru skaits un citi rādītāji, salīdzinot ar bāzes rādītājiem. Tas ļauj saprast un pieņemt lēmumu, vai nepieciešamas kādas rīcības, kas ļautu samazināt degvielas izmaksas, kā arī uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Iespēja sekot katra maršruta patēriņa datiem. Sabiedriskā transporta viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem ir nodrošināt pēc iespējas lielāku pasažieru plūsmu. Otrs svarīgs aspekts ir to darīt pēc iespējas videi draudzīgākā veidā. Katram sabiedriskā transporta maršrutam ir nozīme, cik daudz degvielas tiek patērēts, lai pārvadātu vienu pasažieri. Jo zemāk šis rādītājs, jo labāk. Platformā šī informācija ir pieejama vienkopus. 

Iespēja salīdzināt maršrutus un to rādītājus. Platforma piedāvā dažādas iespējas salīdzināt sabiedriskā transporta maršrutus un to rādītājus savā starpā. Platformā to iespējams izdarīt dažādos veidos: gan izmantojot grafiskos rīkus, gan Vadības pārskata moduli, gan lejupielādējot datus atsevišķā failā. 

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram