Pieteikties

Vadības pārskata modulis

Kāpēc tieši šāds modulis?

Ik gadu pašvaldībām un uzņēmumiem ir jāapkopo informācija par sasniegtajiem rezultātiem, bet bieži atbildīgajiem tam neatliek laiks vai nav skaidrs, cik daudz un kā to darīt. Vadības pārskata modulis, kas izstrādāts atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām, ļaus Jums vieglāk un automātiski sagatavot un apkopot svarīgāko informāciju, liekot uzsvaru uz nozīmīgākajiem aspektiem. 

Kā strādā šis modulis?

Vadības pārskats ir automātiski platformā izveidots atskaites formāts, kas iekļauj visas sadaļas atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. Tas iekļauj sadaļu par vēsturisko enerģijas patēriņu, kurā automātiski tiek iekļauti platformā jau apkopotie enerģijas patēriņa dati no ēku, ielu apgaismojuma un/vai autoparka moduļiem. Šī pārskata sadaļa uzskatāmi sniedz informāciju par visiem energopārvaldības sistēmā iekļautajiem objektiem pārskata gadā un iepriekšējos gados, kā arī panākto enerģijas ietaupījumu vai pārtēriņu. Papildus vadības pārskatā ir sadaļas, kas iekļauj datus par lielākajiem enerģijas patērētājiem, kopējām izmaksām, kā arī, balstoties uz iepriekšējo gadu rādītājiem, tajā var definēt jaunus mērķus un plānot nākamās rīcības.

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Instruments energopārvaldības sistēmas efektivitātes izvērtēšanai. Vadības pārskats ir dokuments, ar kura palīdzību var izvērtēt energopārvaldības sistēmas efektivitāti, kā arī sniegt vadībai īsu un konkrētu ieskatu par sasniegumiem un turpmākām rīcībām energopārvaldības jomā.

Ļauj ieekonomēt laiku. Vadības pārskats par attiecīgo periodu automātiski iekļauj platformā jau apkopotos datus no pārējiem moduļiem. Gatavojot pārskatu, datus ir nepieciešams tikai pārskatīt un ievadīt pārējo prasīto informāciju. Vadības pārskata sagatavošanai vairs nebūs jāvelta dienas, bet pietiks ar dažām stundām.  

Standartizēts ikgadējs risinājums. Vadības pārskats platformā ir izveidots tā, lai tas gan atbilstu ISO 50001 standarta prasībām, gan arī būtu interesants un noderīgs apkopojums par ieviesto energopārvaldības sistēmu. Tas ļaus izvirzīt objektīvus mērķus un izvērtēt to sasniegšanu. 

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram