Pieteikties

Ielu apgaismojuma modulis

Kāpēc tieši šāds modulis?

Ielu apgaismojums ir viens no tiem sektoriem, kura enerģijas patēriņam var viegli izsekot un kurā var ieviest virkni energoefektivitātes pasākumu ar īsu atmaksāšanās laiku. Ielu apgaismojuma modulis palīdzēs jums noteikt dažādus energoefektivitātes indikatorus un sekot līdzi to izmaiņām. 

Kā strādā šis modulis?

Šī moduļa pamatprincips ir balstīts uz enerģijas patēriņa automātisku un/vai manuālu datu ievadīšanu platformā par katru apgaismojuma posmu. Datu ievade notiek atkarībā no jūsu vēlmēm un kā jums ērtāk. AS “Sadales tīkls” saviem klientiem kā pakalpojumu piedāvā iespēju viņu sistēmā esošo stundas elektroenerģijas patēriņu automātiski ievadīt platformā. Automātiskās datu ielasīšanās gadījumā platformā automātiski tiek aprēķinātas arī ielu apgaismojuma darbināšanas stundas, kas ļauj precīzi noteikt attiecīgā ielu posma patieso apgaismojuma darbināšanas laiku un attiecīgi to mainīt atkarībā no nepieciešamā apgaismojuma līmeņa. Pēc datu ievades lietotājs var apskatīt un izvērtēt, vai un kā ir mainījies elektroenerģijas patēriņš katrā apgaismojuma posmā un salīdzināt to ar vidējiem un bāzes līnijas rādītājiem, piemēram, izvērtēt, vai un kā mainās elektroenerģijas patēriņš uz vienu gaismekli. Apkopojot šo informāciju vienkopus, ielu apgaismojuma sistēmas apsaimniekotājam ir iespēja identificēt un pieņemt lēmumus par potenciālajiem energoefektivitātes pasākumiem un precīzi uzraudzīt to ieviešanu.

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Iespēja sekot katra apgaismojuma posma patēriņam. Pieaugot elektroenerģijas izmaksām, katrai patērētajai kilovatstundai ir nozīme. Platforma ļauj lietotājam ērtā veidā sekot līdzi ik stundas elektroenerģijas patēriņa izmaiņām par katru posmu, piemēram, vai tas ir ieslēgts vai nav, kā arī sekot līdzi novirzēm no bāzes līnijas patēriņa un, ja nepieciešams, tālāk rīkoties. Īstenojot gaismekļu nomaiņas projektus, platforma uzskatāmā veidā ļauj sekot līdzi tam, vai plānotais elektroenerģijas ietaupījums tiek sasniegts vai nē. 

Iespēja pamanīt novirzes no bāzes patēriņa. Platformā ir uzskatāmi un savlaicīgi iespējams pamanīt novirzes no ierastā elektroenerģijas patēriņa. Automātiskās datu ielasīšanas gadījumā elektroenerģijas patēriņš tiek atjaunots platformā ikdienu.

Iespēja salīdzināt apgaismojuma posmus savā starpā. Platforma piedāvā dažādas iespējas salīdzināt apgaismojuma posmus un to rādītājus savā starpā. To platformā iespējams izdarīt gan izmantojot grafiskos rīkus, gan Vadības pārskata moduli, gan lejupielādējot datus atsevišķā failā. 

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram