Pieteikties

Ēku modulis

Kāpēc tieši šāds modulis?

Ēkas ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem. Vidēji 70% no kopējā ēkas patēriņa nepieciešami ēkas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 30% veido elektroenerģijas patēriņš telpu apgaismojumam un elektroierīču darbināšanai. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, cik daudz enerģijas tiek tērēts stundā, dienā un mēnesī, lai var tālāk rīkoties un to samazināt. 

Kā strādā šis modulis?

Moduļa pamatprincips ir balstīts uz enerģijas patēriņa datu ievadīšanu vai automātisku datu nolasīšanu. Lietotājs datus var izvēlēties vadīt manuāli vai pieslēgt automātisku datu ielasīšanu no citiem pakalpojuma sniedzējiem. Piemēram, AS “Sadales tīkls” šobrīd piedāvā saviem klientiem iegādāties ik stundas elektroenerģijas patēriņa datus. Pēc datu ievades lietotājs var apskatīt un izvērtēt, vai un kā enerģijas patēriņš ir mainījies, salīdzinot ar optimālajiem rādītājiem un atkarībā no ārgaisa temperatūras. Tas ļauj saprast un pieņemt lēmumu, vai nepieciešama kāda rīcība, lai samazinātu enerģijas izmaksas.

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Iespēja sekot katras ēkas patēriņam. Pieaugot ikmēneša siltumenerģijas un elektroenerģijas rēķiniem, jautājums par to, cik ēka tērē un vai var šos rēķinus samazināt, kļūst arvien aktuālāks. Enerģijas patēriņa samazinājumu ēkā visvieglāk ir panākt ar uzvedības maiņas pasākumiem. Piemēram, apkures sistēmas ieregulēšanu vakaros un brīvdienās, pareizu vēdināšanu, elektroierīču apzinātu lietošanu u.c. paradumiem. Platforma ļauj sekot līdzi enerģijas patēriņam un uzvedības maiņas vai ieviesto energoefektivitātes pasākumu rezultātā panāktajiem ieguvumiem un izvirzīt jaunus mērķus. 

Iespēja salīdzināt vienu ēku ar otru. Platforma piedāvā dažādas iespējas, kā ēkas var salīdzināt savā starpā. To platformā iespējams izdarīt gan izmantojot grafiskos rīkus, gan Vadības pārskata moduli, gan lejupielādējot datus atsevišķā failā. 

Iespēja organizēt sacensības starp ēkām. Bieži ēku īpašnieki uzdod jautājumu, kā motivēt ēkas lietotājus rīkoties un mainīt savus ieradumus. Atbilde ir vienkārša: organizējiet sacensības starp ēku lietotājiem. Platforma ir īstais rīks, lai uzraudzītu šādu sacensību norisi, motivētu ēku lietotājus un apkopotu rezultātus. To var darīt ne tikai biroja ēkās, bet arī skolās, bērnudārzos un kultūras namos. 

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram