Pieteikties

Platforma enerģijas patēriņa datu uzskaitei un analīzei

Viegli pielāgojams instruments energopārvaldības sistēmas uzturēšanai pašvaldībās un uzņēmumos

Kāpēc Enerģijas monitoringa platforma?

Izmēģināt

Viegli lietojama un pārskatāma

Platforma ir izveidota tā, lai jebkurš lietotājs bez lielām grūtībām var datus gan ievadīt, gan apskatīt, gan analizēt

Visu datu apkopojums vienā atskaitē

Datu apkopojums Vadības pārskatā atbilstoši ISO 50001 energopārvaldības standarta prasībām

Visi dati saglabāti vienkopus

Visi ar enerģiju saistītie dati par katru objektu ir apkopoti Platformā. Tie nav vairs jāmeklē grāmatvedībā vai citur. Nav arī satraukumu, ka no Platformas kādi no vēsturiskajiem ievadītajiem datiem varētu pazust. Katra objekta “vēsture” var tikt izeksportēta atsevišķā failā

Atbilst ISO 50001 standarta prasībām

Platforma ir veidota, lai palīdzētu organizācijām ieviest un uzturēt (sertificētu) energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām

Kāpēc Enerģijas monitoringa platforma?

Izmēģināt

Kam platforma paredzēta

Platforma ir standartizēta un piemērota plašam lietotāju lokam neatkarīgi no enerģijas patērētāju skaita
Pašvaldībām un valsts institūcijām
Nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem un uzņēmumiem
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
Ielu apgaismojuma apsaimniekošanas uzņēmumiem

Platformā pieejamie moduļi

Platforma tiek nepārtraukti papildināta, un šobrīd tajā ir pieejami seši moduļi.

Ēku modulis

Ēkas ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem. Vidēji 70% no kopējā ēkas patēriņa nepieciešami ēkas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 30% veido elektroenerģijas patēriņš telpu apgaismojumam un elektroierīču darbināšanai. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, cik daudz enerģijas tiek tērēts stundā, dienā un mēnesī, lai var tālāk rīkoties un to samazināt.
Lasīt vairāk

Ielu apgaismojuma modulis

Ielu apgaismojums ir viens no tiem sektoriem, kura enerģijas patēriņam ir viegli izsekot un kurā var ieviest virkni energoefektivitātes pasākumu ar īsu atmaksāšanās laiku. Ņemot vērā datu pieejamību, ir svarīgi sekot līdzi patēriņam un it īpaši dažādu energoefektivitātes indikatoru izmaiņām.
Lasīt vairāk

Vadības pārskata modulis

Ik gadu pašvaldībām un uzņēmumiem būtu jāziņo par sasniegtajiem rezultātiem, bet bieži tam neatliek laiks vai nav skaidrs, kā to labāk izdarīt. Vadības pārskata modulis, kas izstrādāts atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām, ļaus viegli sagatavot ikgadējo pārskatu, kas ļaus izprast, kādi rezultāti ir sasniegti un kādus mērķus izvirzīt nākamajam gadam.
Lasīt vairāk

Sabiedriskā transporta modulis

Sabiedriskais transports iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs ikdienas elements. Lai gan iedzīvotājus neinteresē tā degvielas patēriņi, tie veido lielāko daļu no sabiedriskā transporta izmaksām. Degvielas patēriņa uzskaite atkarībā no pārvadātajiem pasažieriem un izmantotajiem transportlīdzekļu veidiem, un maršrutiem ir īpaši svarīga ne tikai no izmaksu viedokļa, bet arī no iespējām efektīvāk plānot maršrutus.
Lasīt vairāk

Autoparka modulis

Autoparkam, kas veidots no vieglajiem un citiem organizācijas transportlīdzekļiem, bieži netiek pievērsta uzmanība, jo dati par degvielas patēriņu un nobraukumu paliek grāmatvedības kabinetos. Ierasti degvielas patēriņi ir pieņemti lielumi, un pati organizācija nemaz nezin, cik faktiski tā patērē un vai, ieviešot uzvedības maiņas pasākumus, varētu samazināt izmaksas šajā sektorā.
Lasīt vairāk

Pielāgošanās klimata pārmaiņām modulis

Jautājums par pašvaldību spēju pielāgoties klimata pārmaiņām šobrīd kļūst arvien aktuālāks. Tas visbiežāk ir saistīts ar plūdiem, bet ir arī citi izaicinājumi, piemēram, ilgstošs sausums, kaitēkļi u.c. Pielāgošanās klimata pārmaiņām modulis ir ērts un viegli pārskatāms rīks, kurā var uzsākt veidot ne tikai datu uzskaiti par nozīmīgākajiem klimata riskiem un to ietekmi uz dažādiem sektoriem pašvaldībā, bet arī izvirzīt un sekot līdzi pielāgošanās pasākumu ieviešanai.
Lasīt vairāk
Visi moduļi

Platformā pieejamie moduļi

Platforma tiek nepārtraukti papildināta, un šobrīd tajā ir pieejami pieci moduļi.

Ēku modulis

Ēkas ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem. Vidēji 70% no kopējā ēkas patēriņa nepieciešami ēkas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 30% veido elektroenerģijas patēriņš telpu apgaismojumam un elektroierīču darbināšanai. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, cik daudz enerģijas tiek tērēts stundā, dienā un mēnesī, lai var tālāk rīkoties un to samazināt.
Lasīt vairāk

Ielu apgaismojuma modulis

Ielu apgaismojums ir viens no tiem sektoriem, kura enerģijas patēriņam ir viegli izsekot un kurā var ieviest virkni energoefektivitātes pasākumu ar īsu atmaksāšanās laiku. Ņemot vērā datu pieejamību, ir svarīgi sekot līdzi patēriņam un it īpaši dažādu energoefektivitātes indikatoru izmaiņām.
Lasīt vairāk

Vadības pārskata modulis

Ik gadu pašvaldībām un uzņēmumiem būtu jāziņo par sasniegtajiem rezultātiem, bet bieži tam neatliek laiks vai nav skaidrs, kā to labāk izdarīt. Vadības pārskata modulis, kas izstrādāts atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām, ļaus viegli sagatavot ikgadējo pārskatu, kas ļaus izprast, kādi rezultāti ir sasniegti un kādus mērķus izvirzīt nākamajam gadam.
Lasīt vairāk

Sabiedriskā transporta modulis

Sabiedriskais transports iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs ikdienas elements. Lai gan iedzīvotājus neinteresē tā degvielas patēriņi, tie veido lielāko daļu no sabiedriskā transporta izmaksām. Degvielas patēriņa uzskaite atkarībā no pārvadātajiem pasažieriem un izmantotajiem transportlīdzekļu veidiem, un maršrutiem ir īpaši svarīga ne tikai no izmaksu viedokļa, bet arī no iespējām efektīvāk plānot maršrutus.
Lasīt vairāk

Autoparka modulis

Autoparkam, kas veidots no vieglajiem un citiem organizācijas transportlīdzekļiem, bieži netiek pievērsta uzmanība, jo dati par degvielas patēriņu un nobraukumu paliek grāmatvedības kabinetos. Ierasti degvielas patēriņi ir pieņemti lielumi, un pati organizācija nemaz nezin, cik faktiski tā patērē un vai, ieviešot uzvedības maiņas pasākumus, varētu samazināt izmaksas šajā sektorā.
Lasīt vairāk

Pielāgošanās klimata pārmaiņām modulis

Jautājums par pašvaldību spēju pielāgoties klimata pārmaiņām šobrīd kļūst arvien aktuālāks. Tas visbiežāk ir saistīts ar plūdiem, bet ir arī citi izaicinājumi, piemēram, ilgstošs sausums, kaitēkļi u.c. Pielāgošanās klimata pārmaiņām modulis ir ērts un viegli pārskatāms rīks, kurā var uzsākt veidot ne tikai datu uzskaiti par nozīmīgākajiem klimata riskiem un to ietekmi uz dažādiem sektoriem pašvaldībā, bet arī izvirzīt un sekot līdzi pielāgošanās pasākumu ieviešanai.
Lasīt vairāk
Visi moduļi

Kā mēs nonācām līdz Enerģijas monitoringa platformai

Stāsts par to, kā radās Enerģijas monitoringa platforma, ir pavisam vienkāršs. 2015.gadā mēs (Ekodoma) ar vairākām pašvaldībām darbojāmies projektā 50000&1 SECAPs, kura ietvaros bijām apņēmušies palīdzēt pašvaldībām izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001 standartam.
Lasīt visu

Jaunumi

Enerģijas monitoringa platforma papildināta ar vēl vienu jaunu moduli

Jautājums par pašvaldību spēju pielāgoties klimata pārmaiņām šobrīd kļūst arvien aktuālāks. Tas visbiežāk ir saistīts ar plūdiem, bet ir arī citi izaicinājumi, piemēram, ilgstošs sausums, kaitēkļi u.c. Tā rezultātā jautājumi, kas skar pašvaldības infrastruktūras spēju pielāgoties klimata pārmaiņu radītājām sekām, arvien biežāk nokļūst pašvaldību dienaskārtībās. Lai pašvaldībām palīdzētu risināt jautājumus, kas skar arī klimata pielāgošanos, […]
Lasīt visu

Iznākuši jauni Energoefektivitātes monitoringa noteikumi

2022.gada 18.oktobrī Ministru kabinetā ir apstiprināti MK noteikumi Nr.660 par turpmāko kārtību, kā uzņēmumiem, valsts iestādēm, pašvaldībām un citām publiskām personām būs jāveic energoefektivitātes monitorings. Jaunie noteikumi ir pieņemti, ņemot vērā nesenos grozījumus Energoefektivitātes likumā. Jaunie noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada 22.oktobri un ir pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/336592-energoefektivitates-monitoringa-noteikumi. Tie aizstāj 2016.gada MK noteikumus Nr.668.
Lasīt visu
Visi jaunumi
apartmentlockinboxpower-switchbriefcasebusalarmclockthumbs-uplayers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram