Kā mēs nonācām līdz Enerģijas monitoringa platformai

Stāsts par to, kā radās Enerģijas monitoringa platforma, ir pavisam vienkāršs. 2015.gadā mēs (Ekodoma) ar vairākām pašvaldībām darbojāmies projektā 50000&1 SECAPs, kura ietvaros bijām apņēmušies palīdzēt pašvaldībām izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001 standartam. Ar energopārvaldības jautājumiem jau bijām nodarbojušies pirms tam, bet ne tik sistemātiski un bez standartizētas pieejas. 

Kad sākām darbu ar vienu no pašvaldībām – Daugavpils pilsētas domi – pie energopārvaldības sistēmas izveides, Daugavpils uzstādījums bija aptvert visas pašvaldības ēkas (to pilsētā ir vairāk nekā 100), visu pilsētas ielu apgaismojumu un arī sabiedrisko transportu. 

Vienā mirklī sapratām, ka ar Excel failiem vien nepietiks, lai nodrošinātu, ka ikmēneša dati par visiem šiem objektiem turpmāk ienāktu laicīgi un kāds tiem arī sekotu un tos analizētu. 

Bija nepieciešams risinājums tiešsaistē, kuram var piekļūt jebkurš atbildīgais ar savu paroli un vadīt, analizēt enerģijas / degvielas patēriņa datus un tiekties samazināt enerģijas patēriņu. Tā radās Enerģijas monitoringa platformas 1.versija. 

Šobrīd esam nodrošinājuši jau trešo platformas atjauninājumu mūsu lietotājiem, kas atšķirībā no platformas 1.versijas iekļauj arī citus papildus ieguvumus, kā piemēram, automātisko datu ielasi, iespēju izveidot gada Vadības pārskatu atbilstoši ISO 50001 prasībām un citus. 

Mūsu platformu var izmantot jebkurš, un tai nav jābūt tikai pašvaldībai. Tie var būt nekustamā īpašuma apsaimniekotāji, valsts iestādes, ielu apgaismojuma apsaimniekotāji un citi. 

Mūsu mērķis ir nodrošināt lietotājus ar viegli lietojamu, ISO standartam atbilstošu platformu par pieejamu cenu, lai sistemātiski samazinātu enerģijas patēriņu neatkarīgi no objektu skaita. Ne tikai uz vienu mēnesi vai gadu, bet ilgtermiņā. 


Visi raksti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram