Turpināsim ar pašvaldībām sadarboties OwnYourSECAP projekta ietvaros

2022.gada 1.septembrī Ekodoma sadarbībā ar partneriem no vēl 10 citām Eiropas Savienības valstīm uzsāka dalību jaunā projektā OwnYourSECAP, kura ietvaros tiks iesaistītas kopā 8 pašvaldības no katras valsts. Projekta mērķis ir sniegt pašvaldībām tehnisko atbalstu enerģētikas un klimata rīcības plānos iekļauto pasākumu sistemātiskā ieviešanā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Ekodoma nākamo trīs gadu laikā strādās ar izvēlētajām pašvaldībām un to energopārvaldniekiem un enerģētikas darba grupām pie tā, kā šajās pašvaldībās izvēlēties enerģētikas un/vai klimata pasākumus, kā tos plānot un kā tos praktiski ieviest. Tie ir pasākumi, kas saistīti gan ar energopārvaldības ieviešanu, gan ar mājokļiem, gan transportu, gan pielāgošanos klimata pārmaiņām un citi. Papildus Ekodoma organizēs virkni apmācību, lai stiprinātu energopārvaldnieku un vides speciālistu iemaņas, zināšanas un kompetences, kā arī īstenos citas aktivitātes.

Informācija par projektu un apmācībām, kā arī noderīgie materiāli būs pieejami šajā mājas lapā. Tiklīdz tie būs sagatavoti, informēsim. Sekojiet līdzi jaunumiem!


Visi raksti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram