Enerģijas monitoringa platforma papildināta ar jaunu moduli

Esam priecīgi ziņot, ka papildus jau esošajiem četriem moduļiem, platformā esam pievienojuši vēl vienu: Vadības pārskats. Jaunais modulis lietotājiem ļaus izveidot ikgadējās Vadības pārskata atskaites atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. Balstoties uz jau platformā ievadītajiem enerģijas patēriņa datiem, sistēma izveidos atskaiti automātiski, kurā būs apkopoti gan vēsturiskie dati, kas salīdzināti ar pārskata gadu un panākto ietaupījumu, gan lielākie patērētāji, gan izmaksas, gan arī katra objekta īpatnējie patēriņi un cita noderīga informācija.

Vadības pārskata izstrāde ir obligāta tiem, kas energopārvaldības sistēmu ir sertificējuši atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām savā uzņēmumā vai pašvaldībā. Tomēr Vadības pārskats arī jebkuram citam lietotājam un organizācijai sniegs tik ļoti nepieciešamo ieskatu par esošo situāciju. Piemēram, kā gada laikā ir mainījies patēriņš, vai ir panākts ietaupījums vai pretēji – pārtēriņš, un kā ir izdevies izpildīt uzdevumus un sasniegt izvirzītos mērķus.

Vadības pārskatā lietotājs var izvēlēties iekļaut datus arī tikai par vienu no moduļiem (piemēram, ēkām) vai arī par visiem moduļiem vienkopus.

Vadības pārskata izstrāde platformā ieekonomēs ne tikai Jūsu laiku, bet arī sniegs pilnvērtīgu pārskatu par esošo situāciju Jūsu organizācijā vizuāli pievilcīgā veidā.


Visi raksti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram